Materiál

Cena dopravy bez DPH s DPH
Cena za 1km 25,- 30,-
Cena v hodinové sazbě 500,- 605,-

 

Materiál bez DPH/tuna s DPH/tuna
Písek betonářský (0-4) 250,- 303,-
Písek maltový (0-2) 240,- 290,-
Písek zásypový 160,- 194,-
Písek bílý Kaznějov (0-4) 395,- 478,-
Písek bílý Kaznějov (0-1) 430,- 520,-
Drcené kamenivo (štěrk) frakce (v mm)
0 – 4 305,- 369,-
4 – 8  350,- 424,-
8 – 16 330,- 399,-
11 – 22 330,- 399,-
16 – 32 316,- 382,-
32 – 63 316,- 382,-
Kačírek praný
4 – 8 310,- 375,-
8 – 16 310,- 375,-
11 – 22 310,- 375,-
Kačírek bílý Kaznějov
4 – 8 470,- 569,-
8 – 16 470,- 569,-
16 – 22 530,- 641,-
Kamenivo SRN 16 – 32 700,- 847,-
Zahradní zemina 300,- 363,-
Mulčovací kůra 705,- / m3 853,- / m3